Cristina Arribas Sánchez

Arquitectura, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona